Koning Boudewijn­stichting

Burgers & gezondheidszorg

Robert Hoppe

In zijn boek ‘The Governance of Problems’ (Policy Press, 2011) onderscheidt Robert Hoppe, hoogleraar aan de universiteit van Twente, vier types van beleidsvraagstukken. Elk type vraagt een andere benadering:

Dergelijke ongestructureerde problemen worden gekenmerkt door hun weerbarstigheid en antagonistisch karakter, ze leiden snel tot oeverloze discussies en het beleid beperkt zich vaak (noodgedwongen) tot conflictmanagement.

Ook bij terugbetalingen in de gezondheidszorg gaat het over een veelheid aan (deel)problemen, van uiteenlopende aard. Er is veel onzekerheid en er bestaat onenigheid over de aanpak. Het was dan ook een bewuste keuze van de Koning Boudewijnstichting om het vraagstuk over terugbetalingen in de gezondheidszorg te behandelen als een ‘wicked’ of ‘ongestructureerd’ probleem.

Zie ook: KBS, Naar het primaat van problemen in de gezondheidszorg. Vierde workshop, 27 maart 2014, Brussel.

Rapporten van andere workshops die de KBS over het thema van terugbetalingen in de gezondheidszorg organiseerde:

KBS, De evaluatie van ethische aspecten bij de Haute Autorité de Santé (Frankrijk). Eerste workshop, 20 juni 2013, Brussel.

KBS, Burger- en patiëntenparticipatie in besluitvorming inzake terugbetaling van gezondheidsinterventies: verkenning van mogelijkheden en methodologische opties. Tweede workshop, 6 september 2013, Brussel.

KBS, Publieksonderzoek naar relevante beslissingscriteria en hun relatief belang inzake terugbetaling van gezondheidsinterventies. Een etappe naar een beleidsondersteunend instrument. Derde workshop, 22 november 2013, Brussel.

Koning Boudewijn­stichting

Colofon

De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische instelling van openbaar nut. Zij steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving. De Stichting steunt ook initiatieven die gezondheid bevorderen, de levenskwaliteit van patiënten en hun omgeving verbeteren en die bijdragen tot een hoogkwalitatieve, toegankelijke en maatschappelijk aanvaarde gezondheidszorg.

Brederodestraat 21, 1000 Brussel
T. +32 (0)2 500 45 55 – www.kbs-frb.be

Foto: D. Sharon Pruitt (CC BY 2.0)
Design by Kaligram