Koning Boudewijn­stichting

Burgers & gezondheidszorg

Burgers als leidraad bij terugbetalingen in de gezondheidszorg

De doelstelling van de expert-stakeholderworkshop van 20-21 maart 2015 was in de eerste plaats om de aanwezige experts, stakeholders en beleidsmakers kennis te laten nemen van de ideeën en aanbevelingen van de burgers.

Via reflectie en onderling overleg konden ze de resultaten wikken en wegen, en nadenken over de prioriteiten.

Vervolgens hebben de deelnemers een stap gezet in het onderzoeks- en ontwikkelingstraject door na te denken over mogelijke antwoorden op de uitdagingen die de burgers hen hebben voorgelegd en over de acties die men zou kunnen ondernemen. Deze reflectie resulteerde in een activiteitenmodel, een bezinning over alternatieve financiering en een eerste aanzet tot een veranderingsagenda.

Bezoek deze publicatie op de site van de Koning Boudewijnstichting

Koning Boudewijn­stichting

Colofon

De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische instelling van openbaar nut. Zij steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving. De Stichting steunt ook initiatieven die gezondheid bevorderen, de levenskwaliteit van patiënten en hun omgeving verbeteren en die bijdragen tot een hoogkwalitatieve, toegankelijke en maatschappelijk aanvaarde gezondheidszorg.

Brederodestraat 21, 1000 Brussel
T. +32 (0)2 500 45 55 – www.kbs-frb.be

Foto: D. Sharon Pruitt (CC BY 2.0)
Design by Kaligram