Koning Boudewijn­stichting

Burgers & gezondheidszorg

De mens achter de ziekte, de burger achter de beslissing

Dit rapport gaat uitvoerig in op de resultaten van het Burgerlabo over terugbetaling van behandelingen in de gezondheidszorg. Welke gezondheidsinterventies willen we als samenleving terugbetalen en welke niet? Welke criteria vinden burgers belangrijk bij het terugbetalen en waarom?

Met deze vragen gingen 32 burgers aan de slag in het Burgerlabo, dat de KBS organiseerde in het najaar 2014. Een burgerlabo is een innovatief participatief proces waarbij een relatief beperkte groep burgers gedurende drie weekends een maatschappelijk complex thema onderzoekt. Levenskwaliteit is zonder meer het meest prioritaire van de 19 criteria en 6 voorwaarden voor terugbetaling die de burgers hebben uitgewerkt. Een solidaire gezondheidszorg moet in het teken staan van levenskwaliteit. Gedurende tientallen jaren heeft de gezondheidszorg zich gefocust op levens redden en levens verlengen. Daarbij kwam, naar het aanvoelen van de burgers, de levenskwaliteit van de patiënt al te vaak op de tweede plaats. Onterecht, vinden ze. Levenskwaliteit moet de allerbelangrijkste maatstaf worden in de gezondheidszorg.

De burgers hopen dat hun bevindingen bijdragen tot duurzame verbeteringen aan het beslissingssysteem voor terugbetaling.

Bezoek deze publicatie op de site van de Koning Boudewijnstichting

Koning Boudewijn­stichting

Colofon

De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische instelling van openbaar nut. Zij steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving. De Stichting steunt ook initiatieven die gezondheid bevorderen, de levenskwaliteit van patiënten en hun omgeving verbeteren en die bijdragen tot een hoogkwalitatieve, toegankelijke en maatschappelijk aanvaarde gezondheidszorg.

Brederodestraat 21, 1000 Brussel
T. +32 (0)2 500 45 55 – www.kbs-frb.be

Foto: D. Sharon Pruitt (CC BY 2.0)
Design by Kaligram