Koning Boudewijn­stichting

Burgers & gezondheidszorg

Een discursieve blik op burgerdeliberatie: het hoe en waarom van discoursanalyse bij deliberatieve processen

De Koning Boudewijnstichting gelooft in het potentieel van discoursanalyse als methode om een dieper inzicht te krijgen in wat burgers zeggen en doen tijdens deliberatieve processen.

Dit rapport is gebaseerd op de ervaringen opgedaan met de discoursanalyse van het Burgerlabo over ‘Terugbetalingen in de gezondheidszorg’ en op een methodologische rondetafel over ‘Discoursanalyse als methode in deliberatieve processen’.

Het gaat in op wat discours betekent en wat discoursanalyse inhoudt en eindigt met concrete basisprincipes en aandachtspunten die als leidraad kunnen dienen bij het integreren van discoursanalyse als methode bij een deliberatief proces.

Bezoek deze publicatie op de site van de Koning Boudewijnstichting

Koning Boudewijn­stichting

Colofon

De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische instelling van openbaar nut. Zij steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving. De Stichting steunt ook initiatieven die gezondheid bevorderen, de levenskwaliteit van patiënten en hun omgeving verbeteren en die bijdragen tot een hoogkwalitatieve, toegankelijke en maatschappelijk aanvaarde gezondheidszorg.

Brederodestraat 21, 1000 Brussel
T. +32 (0)2 500 45 55 – www.kbs-frb.be

Foto: D. Sharon Pruitt (CC BY 2.0)
Design by Kaligram