Koning Boudewijn­stichting

Burgers & gezondheidszorg

Solidariteit en het recht op gezondheidszorg

Dit onderzoeksrapport is het werk van een interuniversitair en multidisciplinair team. De discoursanalyse combineert inzichten uit de discourstheoretische analyse en de kritische discoursanalyse, met filosofische, ethische en sociaal-wetenschappelijke inzichten over gezondheidszorg en over deliberatie. De analyse is gebaseerd op transcripties van de tijdens het Burgerlabo gevoerde gesprekken, in combinatie met observaties tijdens het Burgerlabo.

Uit de discoursanalyse blijkt dat de participanten een patiëntgerichte en holistische zorg bepleiten waarin de patiënt als totaalpersoon centraal staat, met respect voor diens autonomie en met aandacht voor de belangen van de omgeving. Hier zien we dat het discours van de participanten aan het Burgerlabo sterk aansluit bij bredere maatschappelijke evoluties inzake een veranderend gezondheidsbegrip en de autonomie van de patiënt. Het expliciet in acht nemen van de omgeving van de patiënt in terugbetalingsbeslissingen sluit aan bij die evoluties, maar is toch een opvallende en originele bijdrage van het Burgerlabo.

Het vraaggestuurd besluitvormingssysteem dat de participanten voorstaan vertrekt vanuit de belangen van de patiënt en stelt die boven de belangen van de aanbieders van medische behandelingen wanneer die tegen de belangen van patiënten of van de samenleving zouden ingaan. Binnen dat systeem kunnen patiënten- en burgerparticipatie ervoor zorgen dat meer subjectieve kennis en ervaring meegenomen worden en dat aandacht voor de totaalpersoon verzekerd wordt.

Bezoek deze publicatie op de site van de Koning Boudewijnstichting

Koning Boudewijn­stichting

Colofon

De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische instelling van openbaar nut. Zij steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving. De Stichting steunt ook initiatieven die gezondheid bevorderen, de levenskwaliteit van patiënten en hun omgeving verbeteren en die bijdragen tot een hoogkwalitatieve, toegankelijke en maatschappelijk aanvaarde gezondheidszorg.

Brederodestraat 21, 1000 Brussel
T. +32 (0)2 500 45 55 – www.kbs-frb.be

Foto: D. Sharon Pruitt (CC BY 2.0)
Design by Kaligram