Koning Boudewijn­stichting

Burgers & gezondheidszorg

Terugbetalingen in de gezondheidszorg : een agenda voor verandering

Dit rapport vormt een synthese van de inbreng van burgers, experts en beleidsmakers, die werd verzameld in heel uiteenlopende contexten: enquêtes, workshops en deliberaties. De agenda focust op wenselijke veranderingen in de rollen en taken van actoren, in de processen van de besluitvorming en in de criteria voor terugbetaling. Bovenal wordt aangetoond dat geïnformeerde burgers op korte tijd, zeer afgewogen, evenwichtige en grensverleggende oordelen vellen, ook over complexe problemen en materies.

Bezoek deze publicatie op de site van de Koning Boudewijnstichting

Koning Boudewijn­stichting

Colofon

De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische instelling van openbaar nut. Zij steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving. De Stichting steunt ook initiatieven die gezondheid bevorderen, de levenskwaliteit van patiënten en hun omgeving verbeteren en die bijdragen tot een hoogkwalitatieve, toegankelijke en maatschappelijk aanvaarde gezondheidszorg.

Brederodestraat 21, 1000 Brussel
T. +32 (0)2 500 45 55 – www.kbs-frb.be

Foto: D. Sharon Pruitt (CC BY 2.0)
Design by Kaligram