Koning Boudewijn­stichting

Burgers & gezondheidszorg

Welke zorg voor welke prijs: zoeken naar criteria voor terugbetaling - Burgerlabo over maatschappelijke waarden en voorkeuren

Deze informatiebrochure is in de eerste plaats bestemd voor de burgers die deelnemen aan het burgerlabo over de terugbetaling van behandelingen in de gezondheidzorg. Ze richt zich echter evenzeer tot iedereen die begaan is met deze problematiek. Zowel burgers, patiënten als zorgverstrekkers en beleidsmakers.

Toegang, duurzaamheid en kwaliteit zijn immers belangrijke pijlers van een goed gezondheidszorgsysteem. In toenemende mate ontstaat spanning tussen deze drie pijlers door nieuwe behoeften en nieuwe, vaak dure, technologieën. Dat maakt het noodzakelijk om goed te evalueren wat we in de toekomst wel en wat niet opnemen in het pakket van terugbetaalde behandelingen.

In het 1ste deel van deze brochure wordt een pakket basisinformatie meegegeven: Wie levert gezondheidszorg? Welke instanties zijn erbij betrokken? Over welke budgetten gaat het? Hoe worden beslissingen nu genomen? Hoe wordt kosteneffectiviteit van een behandeling beoordeeld?

In het 2de deel komen 7 concrete voorbeelden (cases) van behandelingen aan bod die als startmateriaal dienen voor de discussies en het overleg met de burgers. Voor elke case wordt een beschrijving gegeven van het medisch probleem en de beschikbare behandeling(en). Uitgaande van deze cases worden de burgers uitgedaagd om de criteria naar voor te brengen die zij belangrijk vinden bij het terugbetalen van gezondheidszorg.

Bezoek deze publicatie op de site van de Koning Boudewijnstichting

Koning Boudewijn­stichting

Colofon

De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische instelling van openbaar nut. Zij steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving. De Stichting steunt ook initiatieven die gezondheid bevorderen, de levenskwaliteit van patiënten en hun omgeving verbeteren en die bijdragen tot een hoogkwalitatieve, toegankelijke en maatschappelijk aanvaarde gezondheidszorg.

Brederodestraat 21, 1000 Brussel
T. +32 (0)2 500 45 55 – www.kbs-frb.be

Foto: D. Sharon Pruitt (CC BY 2.0)
Design by Kaligram