Koning Boudewijn­stichting

Burgers & gezondheidszorg

ZOOM: Burgerlabo - burgers als leidraad bij terugbetalingen in de gezondheidszorg

Er is weinig ervaring met participatie van burgers en patiënten op vlak van terugbetalingen in de gezondheidszorg. Toch is het een belangrijk thema, want de kwaliteit, toegankelijkheid en solidariteit van onze gezondheidszorg worden in grote mate bepaald door beslissingen over terugbetaling en financiering.

Vandaag zijn doeltreffendheid en kostprijs belangrijke criteria die deze beslissingen sturen. Maar moeten er ook geen andere elementen meespelen? Ethische waarden en maatschappelijke voorkeuren, bijvoorbeeld. De vraag is echter wat de voorkeuren van de bevolking zijn? En op welke waarden zijn deze voorkeuren gebaseerd?

In het burgerlabo legde de Koning Boudewijnstichting deze vragen voor aan 32 burgers.

Bezoek deze publicatie op de site van de Koning Boudewijnstichting

Koning Boudewijn­stichting

Colofon

De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische instelling van openbaar nut. Zij steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving. De Stichting steunt ook initiatieven die gezondheid bevorderen, de levenskwaliteit van patiënten en hun omgeving verbeteren en die bijdragen tot een hoogkwalitatieve, toegankelijke en maatschappelijk aanvaarde gezondheidszorg.

Brederodestraat 21, 1000 Brussel
T. +32 (0)2 500 45 55 – www.kbs-frb.be

Foto: D. Sharon Pruitt (CC BY 2.0)
Design by Kaligram